Đồng phục mới 2021

Hôm nay ngày 30/11/2020 tất cả nhân viên FDI tại các văn phòng đều mặc đồng phục mới 2021…