FDI làm hàng cho đoàn Canavan xuyên việt 2023

Team làm hàng lúc mặt trời chưa mọc, nhưng anh em FDI ai cũng hứng khởi

Và đây là thành quả làm hàng cho đoàn caravan xuyên việt được FDI thực hiện!

Chúc đoàn thật nhiều niềm vui, thành công và an lành.