Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứnng

Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứnng

FDI là nhà cung cấp dịch vụ kho bãi và vận chuyển chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến dịch vụ kho bãi ở một tầm vóc mới bằng cách quản lý toàn bộ quy trình dịch vụ. chúng tôi có trong tay những nhân viên lành nghề, cùng với hệ thống và mạng lưới vận chuyển để thực hiện công việc chuỗi cung ứng rộng khắp thế giới.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý kho bãi với những giá trị cộng thêm và cung cấp cho khách hàng những giải pháp cho những dịch vụ kho bãi đa dạng.