Từ thiện đầu năm của Công Ty FDI 2021

Chia sẻ một số hình ảnh từ thiện đầu năm của Cty FDI
Trao tặng 300 phần quà đến Bà con trị giá 300K / phần tại Chùa Phước Duyên Huế vào mồng 9 tết Tân Sửu tức 20.02.2021.