Trang bìa kỷ yếu 20 năm thành lập công ty TNHH TM & DV GNHH F.D,I

Kỷ yếu 20 năm thành lập công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I

Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty là mốc sự kiện quan trọng. Đây là dịp sinh nhật công ty nhằm đánh dấu quá trình hoạt động từ khi thành lập năm 2003 và tri ân nhân viên, đối tác, khách hàng đã gắn bó.