FDI ! Tháng 4 của sự tự hào !

Công Ty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I thành lập ngày 19/4/2003 và năm nay 2023 đánh dấu 20 năm thành lập công ty.

Nhân viên công ty luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chào mừng 20 năm thành lập công ty, mang lại giá trị đến từng khách hàng.

Đây là đơn hàng là thứ 2 về siêu xe mà phòng Xuất Nhập Khẩu F.D.I văn phòng Hồ Chí Minh làm thủ tục.