Dấu Ấn F.D.I

Tiếp tục phát quà hỗ trợ sau Covid (30/10/2021)    
Hội nghị tổng kết năm 2022 (26/12/2022)

DẤU ẤN F.D.I

Hai mươi năm thành lập F.D.I.
Bắc-Trung-Nam chi nhánh trải dài.
Với phương châm khách hàng luôn đúng.
Tạo niềm tin mỗi chuyến hàng qua.

Hai mươi năm thành lập F.D.I.
Dù COVID quyết không ngừng nghỉ.
Vẫn ngày đêm quyết tâm, bền bỉ.
Mang yêu thương chia sẻ khắp miền

Hai mươi năm thành lập F.D.I.
Anh em ta chung sức góp tay.
Làm mắt xích tạo nên giá trị.
Cùng nâng tầm cuộc sống ngày mai.

Hai mươi năm thành lập F.D.I.
Chặng đường kia dẫu chẳng quá dài.
Mong thương hiệu ngày càng vững mạnh.
Đưa hàng đi rộng khắp Năm Châu.

Lê Thị Thùy Trang (Selena)
Booking Executive-Ocean