Có một nơi như thế

Có một nơi như thế

Mới vào FDI
Tưởng lạ nhưng rất thân
Nghĩ xa nhưng rất gần
Có trên và có dưới
Chỉ bảo rất nhiệt tình
Có tám X (8X) hai nghìn (2000)
Nhưng vẫn không lỗi nhịp
Chị em ta bắt kịp
Vài xu thế hiện nay
Dù có dở có hay
Vẫn một lòng tiến bước

Ăn chơi thì có hội
Làm việc thì có team
Cùng gắng sức đồng lòng
Vượt chỉ tiêu giao phó
Không có việc gì khó
Từ quẫy đến uống bia
Làm việc có thức khuya
Nhưng vẫn cười không quạu
Tìm đâu ra chỗ đậu
Tốt đẹp FDI
Có một nơi như thế
Mãi đỉnh phòng Seafreight

Nguyễn Thị Phúc Duyên (Petty)Deputy Manager – Ocean

Tập thể P. Seafrieght dã ngoại ngày 18 và 19-6-2022, tại Hồ Dầu Tiếng

Tập thể P.Seafrieght dã ngoại ngày 18 và 19-6-2022, tại Hồ Dầu Tiếng