FDI trao tặng 2 máy tạo Oxy và 15 phần quà cho gia đình Xã Tân Thuận Đông, Tỉnh Đồng Tháp

Xin chia sẻ một số hình ảnh mà FDI đã trao tặng 2 máy tạo Oxy điều trị Covid-19 và 15 phần quà cho Bà con gặp khó khăn trong Xã Tân Thuận Đông , Tp. Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp vào sáng hôm nay 17.10.2021
Thật ấm lòng trên tinh thần truyền thống của Cha ông lá lành đùm lá rách .