FDI làm thủ tục thông quan 25 tủ bảo quản vaccine

Công ty FDI làm thủ tục thông quan 25 tủ làm lạnh nhiệt độ siêu âm (-70 đến -80 độ C) bàn giao cho HCDC (Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Tật TP.HCM) phục vụ công tác bảo quản vaccine chống đại dịch Covid.

SGN, ngày 18/10/2021.