Từ thiện đầu năm của Công Ty FDI 2021

Chia sẻ một số hình ảnh từ thiện đầu năm của Cty FDI Trao tặng 300 phần quà đến Bà con trị giá 300K / phần tại Chùa Phước Duyên , Huế vào mồng 9 tết Tân Sửu tức 20.02.2021 Có bao nhiêu công đức từ việc làm từ thiện đầu năm này , nhân viên FDI xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật.