Công Ty FDI cầu an đầu năm Tân Sửu 2021

Mồng 8 tết Tân Sửu tức 19.02.2021
Nhân viên FDI DAD đại diện cho tập thể FDI SGN HAN and HPH về Chùa Phước Duyên, Huế để được Sư phụ Thích Thái Hoà, Quý Thầy bổn tự dâng sớ cầu an cho nhân viên FDI, gia quyến và tất cả khách hàng trực tiếp hay gián tiếp được mạnh khoẻ, bình an, mọi sự hạnh thông. Cầu an cho Thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc

Nam Mô A Di Đà Phật.

Một vài hình ảnh và video về buổi cầu an :