Tán Dương Công Đức cứu trợ nạn nhân nước Úc của Công Ty FDI

Qua thông tư khẩn của Hòa Thượng và Thư Ngỏ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội kêu gọi cứu trợ nạn nhân cháy rừng xảy ra khắp nước Úc vào đầu tháng 11-2019 đến nay ( tháng 1-2020), Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội đã nhận được sự phát tâm đóng góp tịnh tài của chị Phượng Liên ( Pháp danh Nhuận Pháp Nguyên) và công ty FDI với số tiền $1000 Úc kim để cứu trợ nạn nhân cháy rừng tại Úc Châu.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý ngài cùng quý vị vô lượng an lạc và Phật sự viên thành.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Melbourne, ngày 30/01/2020