Đồng phục mới 2021

Hôm nay ngày 30/11/2020 tất cả nhân viên FDI tại các văn phòng đều mặc đồng phục mới 2021, ai ai đều tươi như hoa. Chúc mọi người khởi đầu tháng mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và may mắn sẽ luôn đồng hành.