Pháp Thoại : 5 Điều Tuyên Thệ của Công Ty FDI Qua Cách Nhìn Quán Chiếu – P2

(Thầy Thích Thái Hòa giảng tại văn phòng công ty FDI ở Tp Hồ Chí Minh, ngày 4/4/2013)

Giờ đây Công ty khi khách hàng đến làm việc với Công ty thì trước hết mình phải nở một  nụ cười tươi, sẵn  sàng giúp đỡ khách hàng, thì khách hàng sẽ thương và  gắn  bó  với  mình. Mỗi khi  khách  hàng  đã  quý  mến,  tin tưởng  lòng  quý  trọng  của  công  ty đối với khách hàng, thì tự họ quảng cáo  cho  công  ty. Các khách  hàng quảng cáo cho công ty có giá trị và thu hút hơn nhân viên của công ty quảng cáo. Khách hàng quảng cáo cho công ty, nó thiết thực hơn tivi, internet, báo chí quảng cáo. Khi người khách hàng đến với công ty, họ không rành, nhưng nhân viên công ty chào hỏi, quý trọng và giúp đỡ họ tận tình không điều kiện nào cả,  thì  nhân  viên công ty  sẽ  nhận lại một tình cảm rất lớn từ tâm tư của  khách hàng.  Mỗi  khi  khách hàng đã có tình cảm và tin tưởng công ty, họ không bao giờ để cho công ty bị thiệt hại mà còn tìm đủ mọi cách yểm trợ để công ty được phát  triển và  tiền do  lợi nhuận  từ đối tác, có khi không bằng tiền do khách hàng đối tác mang lại. Như bản thân tôi cũng vậy, tôi đi xe thồ hay  đi  xe  taxi  mà  tài  xế  chân  tình và tận tụy, có khi tôi còn tặng tiền gấp đôi giá tiền xe theo thỏa thuận nữa. Tặng cho họ mà họ nhận là mình thấy hạnh phúc. Trái lại, mình đi xe thấy tài xế mặt mày nhăn nhó, không  chân  tình  ưa  kèo  nài  là  tôi không thích và chắc chắn là tôi sẽ không tặng cho họ đồng nào. Cảm giác này dường như không phải tâm lý của thầy Thái Hòa mà đó là tâm lý chung của tất cả chúng ta.

Nên, khi đi Ấn Độ, đến núi Linh Thứu, tôi rất xúc động, vì ở nơi đây tôi  cảm  nhận  được  hình  ảnh  của đức  Phật  ngày  xưa  hiện  về  trong tôi với bao nhiêu chuyện mà tôi đọc được từ kinh điển, lòng dặn lại lòng là  sau  khi  lạy  Phật  xong,  mình  tự nguyện rút tiền ra để cúng dường từ  trong  trái  tim  mình.  Nhưng,  khi lạy chưa xong lạy thứ ba, thì có một giáo sĩ Ấn giáo quản lý Phật tích, vỗ vào người tôi và gợi ý cúng dường. Bấy giờ trong tôi tự nhiên sinh khởi cảm  giác  khó  chịu  và  không  còn có cảm giác thích thú cúng dường nữa.  Nên,  đáng  lẽ  cúng  dường một trăm, thì mình chỉ cúng dường mười  đồng  thôi.  Nhưng,  giả  như ông  giáo  sĩ  Ấn  giáo  ấy  không  có động  tác  gợi  ý,  thì  không  những tôi cúng dường mười đồng mà tôi cúng dường một trăm đồng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nếu ông quản lý Thánh tích của Phật,  thấy  Phật  hơn  thấy  tiền,  thì ông  sẽ  truyền  bá  được  văn  hóa của  Thánh  tích  do  ông  đang  giữ cho  mọi  người  và  mọi  người  sẽ biết  ơn  ông,  biết  ơn  quốc  gia  của ông. Nhưng, nếu ông thấy tiền hơn thấy Phật, thì việc ông càng giữ gìn Thánh tích của Phật, ông lại càng làm cho Thánh tích bị ô nhiễm và làm  cho  nét  nhân  tính,  nhân  văn nơi  ông  bị  xói  mòn  và  khuất  lấp. Cho nên, biết đối xử tốt và biết tôn trọng  khách  hàng  là  mình  không bao giờ bị thiệt hại, công ty bị thiệt hại vì nhân viên của công ty không biết  đối  xử  tốt  và  tôn  trọng  khách hàng.  Mình  cứ  sống  hết  lòng  và chân  tình  với  khách  hàng,  khách hàng  sẽ  không  giúp  mình  cách này,  lúc  này  thì  họ  cũng  sẽ  tìm cách  giúp  mình  lúc  khác  và  cách khác.  Khi  sống  với  nhau,  mình đem  tấm  lòng  chân  thật  để  sống và  hành  xử  với  nhau,  chứ  đừng quá sòng phẳng và thực dụng mà nhất  là  đừng  quá  sòng  phẳng  và thực dụng với khách hàng. Xã hội con người càng ngày càng trở nên khô cứng, vì con người đã sử dụng máy móc để đối tác với nhau, nên đối  tác  với  nhau  quá  sòng  phẳng và thực dụng, khiến đưa đến lạnh lùng và vô cảm.

Cúng cầu an 2021

Nên, khi đối tác, ta hãy tôn trọng nhân cách đối tác của nhau. Nhân cách  đối  tác  với  nhau  càng  tuyệt vời, thì lợi nhuận đưa tới cho nhau lại càng tuyệt vời hơn. Nhưng, khi đối  tác  khách  hàng  của  công  ty không dễ thương, mà công ty vẫn đối  xử  dễ  thương  với  họ,  đây  là điều mà mọi nhân viên của công ty cần phải thực kiên trì thực tập. Kiên trì thực tập là vì chiến lược lâu dài của công ty mà không phải là chiến thuật  trước  mắt.  Một  công  ty  kinh doanh  có  chiến  lược  lâu  dài,  có chiến thuật tạm thời rất dễ đưa tới thành  công.  Xác  suất  thành  công trong sự nghiệp kinh doanh đối với họ  là  rất  cao.  Khách  hàng  không dễ thương mà mình vẫn tôn trọng và đối xử dễ thương với họ, đó là chiến lược kinh doanh của những nhà kinh doanh đầy trải nghiệm và tài hoa, chính chiến lược này dẫn họ đến thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Với chiến lược  này, chỉ có những nhà trải  nghiệm kinh doanh mới khám phá ra và mới có phương pháp ứng xử khiến nó trở thành  một  lời  tuyên  thệ. Còn đối với chiến thuật kinh doanh, khách hàng đối xử dễ thương với  mình, thì mình đối  xử dễ thương lại  với họ, họ đối xử không dễ thương với mình, thì mình đối xử không  dễ thương lại với  họ. Nhưng,  đối  với chiến lược kinh doanh của  người trải nghiệm và tài hoa, khi thấy người đối xử dễ thương với mình, thì mình lại càng đối xử dễ thương và  chân  thành  với  họ;  và  khi  thấy người  đối  xử  với  mình không dễ thương và không chân thành, thì mình vẫn đem cái dễ thương và chân thành mà đối  xử  với họ. Người đối xử với mình dễ thương và mình đối xử dễ thương lại, điều này không cần học, không cần phải đỗ tiến sĩ, thạc sĩ mới biết mà trẻ thơ cũng biết cách đối xử này. Nhưng, những người đối xử  với mình  không dễ thương mà mình vẫn đem cái dễ thương để đối xử lại với họ, điều này không phải ai cũng làm được  mà chỉ có những người  sống có bản lãnh, sống có trí tuệ và tình thương lớn mới thể hiện được.

Thực hiện được điều này là cả một công trình tôi luyện hay cả một chiến lược kinh doanh lâu dài. Thực hiện  được  chiến  lược  này  phải  là người  có  khả  năng,  chứ  không phải chỉ có tài năng. Có tài năng mà thiếu khả năng, thì sự thành công chỉ tạm thời, nhưng khi tài năng đã trở  thành  khả  năng  thường  trực, thì  sự  thành  công  không  phải  là ước  mơ  mà  là  hiện  thực,  không phải ngắn hạn mà trường kỳ. Cho nên, người có khả năng họ không ngại  gì  khi  đối  diện  với  khó  khăn và  nhất  là  đối  với  những  người khó tính. Người khó tính tự nó đã bị  thiệt  hại,  không  cần  ai  gây  hại cho họ nữa. Đối xử dễ thương với người  khó  tính  phải  là  người  có khả năng, nếu không có khả năng không dễ gì đối xử dễ thương với người khó tính. Điều mà chúng ta cần lưu ý và thực tập: “Thương ai là mình hạnh phúc trước, ghét ai là mình đau khổ trước; thương ai thì mình có lợi trước, ghét ai thì mình bị thiệt hại trước”. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần lưu ý và cần phải thực tập.

Cho  nên,  đối  với  một  công  ty FDI đối tác không phải chỉ là khách hàng  quốc  nội  mà  cả  khách  hàng quốc tế như thế này, mà mình biết tôn  trọng  và  lễ  phép  với  khách hàng,  thì  trong trái tim của mọi khách hàng đều có không gian của công  ty  FDI.  Mở  rộng  không  gian kinh doanh, trước hết phải biết mở rộng không gian tâm hồn. Mở rộng không gian tâm  hồn,  trước  hết  là mình phải biết ôm ấp cái  hay của người  để  học hỏi và  phát  triển; và phải biết ôm ấp cái khiếm khu-yết của người để giúp họ tự hoàn chỉnh  và  sánh  vai  cùng  với  mình đi  lên.  Cho  nên,  đức  Phật  có  dạy mình  cần  nhìn  vào  cái  mặt  tích cực  của  mỗi  người  để  thương  thì mình sẽ có cái hạnh phúc rất lớn. Nhưng,  nếu  mình  nhìn  vào  cái tiêu  cực  của  mỗi  người  để  ghét, thì  cái  ghét  đó  nó  thành  một  khối lớn  mà  cái  khối  lớn  đó,  nó  làm khổ  mình,  nó  đốt  cháy  cái  hạnh phúc  của  mình.  Trên  đời  này  đau khổ  là  chuyện  có  thật,  thì  tại  sao hạnh phúc là chuyện không có thật được. Đau khổ ở trên đời này của con  người  là  chuyện  có  thật  là  vì tâm kiêu mạn và khinh người của con người tạo ra.

Tâm  khinh  người  thường  tạo nên sự oán thù và đối kháng. Hạnh phúc ở trên đời này cũng có thật là do con người biết thương người và biết  tôn  trọng  lẫn  nhau.  Nên  công ty FDI muốn khách hàng tôn trọng, thì trước hết công ty phải biết tôn trọng  khách  hàng.  Và  mình  biết tôn  trọng  khách  hàng  cũng  chính là mình đang  biết  tôn  trọng  công ty của chính mình. Đây là điều mà mọi  thành  viên  của  công  ty  cần phải thực tập.

Điều  ba:  Đối  với  công  việc  tận tụy, sáng tạo

Tôi nhớ có một vị minh triết nói rằng: “Tận tụy cộng với sự ngu dốt là phá hoại”.

Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá  hoại, thì nhiệt tình cộng với thông minh là xây dựng, cho nên đây là tận tụy sáng tạo, tức là mình phải tận tụy với công việc, nhưng mà phải sáng tạo trong cái tận tụy đó, thì công việc mình mới thành. Tận tụy mà cứ làm theo khuôn mẫu, cứ chăm chỉ để làm mà không đối cơ được, không đối  thời được thì không thành công, cho nên tận tụy mà sáng tạo. Có những điều mình làm,  có  thể  ban  Giám  đốc chưa biết, nhưng nhân viên thấy hết. Cái máy chạm điện sắp cháy, mình giựt cái ổ cắm ra không  sử  dụng, chứ  không  dám  giựt  cái ổ  cắm ra mà phải đi trình ban Giám đốc đợi phê duyệt, cho phép thì cái máy đó cháy mất. Đáng lý ra chỉ tốn mười ngàn,  giờ  tốn  cả  trăm  ngàn. Cho nên tận tụy cộng với ngu dốt là phá hoại,  phá  sản.  Tận  tụy mà  sáng  tạo  là  làm  việc hết  lòng  và  thông minh. Sáng tạo trên  tiêu  chuẩn nào? Tôi làm bất cứ  cái gì có lợi cho  công  ty, có lợi cho anh em chúng tôi là tôi  làm. Dù  giám  đốc chưa  phê  duyệt,  nhưng tôi  sẵn  sàng  chịu  phê bình  trước  giám  đốc,  vì lợi ích của công ty, vì sự tồn  tại  của  công  ty,  tôi sẵn  sàng  hy  sinh. Bởi vì mỗi người đều có trí tuệ và thông minh tự thân, nên cần phải nắm lấy cơ hội cho công ty qua điều kiện thông minh và sáng tạo linh hoạt của mình. Điều ứng xử linh hoạt và thông minh này của nhân viên, thì ban giám đốc, ban điều hành phải biết để khen thưởng đúng lúc, đúng việc. Tuy có những trường hợp nhân viên tự động giải quyết công việc, chưa qua ý kiến của ban giám  đốc  hay ban  điều  hành, nhưng ban giám đốc, ban điều hành vẫn tán dương khả năng sáng tạo của họ, trong khi họ hành xử vì lợi ích và danh dự của công ty.

Nên có những tự động của nhân viên mà mang lại lợi ích cho công ty rất lớn, thì mình cho phép họ tự động,  còn  có  những  cái  tự  động mà  gây  thiệt  hại  cho  công  ty,  mất danh dự, mất quyền lợi của công ty thì cái tự động đó không nên. Cho nên, sự tận tụy và sáng tạo rất cần thiết  trong  doanh  nghiệp.  Nguyên tắc là để bảo đảm tính tổ chức của doanh nghiệp. Tận tụy và sáng tạo là  để  đối  ứng  và  phát  triển  doanh nghiệp một cách linh hoạt. Có một ông  chủ  có  được  ba  người  trợ  lý với  ba  khả  năng.  Người  thứ  nhất quá cẩn thận, người thứ hai quá lo xa, người thứ ba quá lễ phép.

Cúng cầu an 2021

Một  hôm  người  trợ  lý  lễ  phép đưa  một  đứa  con  ông  chủ  đi  tắm sông,  con  ông  chủ  bơi  ra  giữa sông  sắp  sửa  uống  nước, người đó thấy con ông chủ sắp sửa uống nước như vậy, thì liền chạy về xin phép ông chủ cho ông ta được vớt đứa  bé  lên,  nếu  không  nó uống nước nhiều quá và sẽ chết. Người chủ nói: “Thế thì tại sao mày không vớt nó liền đi mà chạy về xin phép, xin phép xong chắc nó uống nước chết quá!”.

Đúng là sau khi xin phép xong, ông  ta  chạy  ra  sông  thì  thằng  bé đó đã chết rồi. Cho nên, đôi khi có những lễ phép không cần thiết, có những  cái  thưa  trình  không  cần thiết,  vì  sao?  Vì  cái  gì  cũng  thưa trình, cũng giữ lễ, có những khi giữ lễ là tốt, nhưng có khi giữ lễ lại bị mất cơ hội thực hiện tài năng.

Một  hôm  bà  chị  của  ông  chủ chết, ông chủ kêu cậu trợ lý lo xa đi mua quan tài. Cậu ấy đi đến nơi bán  quan  tài,  thấy  chỉ  có  hai  cái quan  tài,  cậu  mua  hết  cả  hai  cái chở  về.  Khi  chở  về,  ông  chủ  hỏi: “Ta bảo mua một cái, tại sao mua hai cái”. Cậu lo xa trả lời: “Dạ thưa ông chủ, tôi thấy chỉ còn có hai cái nên  tôi  mua  luôn,  một  cái  cho  chị ông, và một cái cho ông, lỡ sau này ông chết thì không có quan tài để mua”. Như vậy, có những cái lo xa là tốt, nhưng có những cái lo xa là không cần thiết.

Một  hôm,  người  cẩn  thận  đưa ông chủ đi nắm tình hình, khi ông chủ đi qua một đoạn đường bị sình lầy,  xe  không  qua  được,  Cậu  cẩn thận  cúi  lưng  xuống  và  thưa  ông chủ  ngồi  lên  lưng  của  cậu  ấy  để cậu cõng qua cho khỏi sình lầy. Rồi cậu ấy gỡ đôi giầy ông chủ ra, cất trong túi của anh ta. Ông chủ ngồi trên  lưng  đi  được  một  đoạn,  thấy xúc động, vì người phụ tá quá nhiệt tình và quá cẩn thận. Ông liền nói: “Tao có đứa con gái út học ở trên Sài  Gòn,  bữa  nào  học  ra  trường, tao gã cho mày”.

Khi nghe nói như vậy, người trợ lý cẩn thận thả ông chủ xuống một cái bịch giữa bùn để chắp tay cung kính  cảm  ơn. Anh  chàng  này  quá cẩn thận và nhiệt tình, nhưng ứng xử  không  đúng  lúc,  khiến  sự  cẩn thận và nhiệt tình bị phản tác dụng.

Cho  nên,  cẩn  thận  cũng  phải đúng lúc, cũng cần phải có trí tuệ, mà lo xa cũng phải có trí tuệ, nhiệt tình và lễ phép cũng phải có trí tuệ. Nên,  nhiệt  tình  mà  thiếu  sáng  tạo cũng  chết,  sáng  tạo  mà  tùy  tiện không có nguyên tắc nào cả, thì lại càng chết sớm.

Nói  một  cách  khác,  làm  cái  gì cũng  phải  có  trí  tuệ.  Vì  vậy,  trong kinh  Bát  đại  nhân  giác,  đức  Phật dạy: “Duy tuệ thị nghiệp”. Nghĩa là đệ tử Phật, thì phải lấy trí tuệ làm sự  nghiệp.  Lấy  trí  tuệ  làm  sự  ng- hiệp,  cho  nên  trí  tuệ  phải  luôn  có mặt  ở  trong  nhiệt  tình,  khiến  cho sự  nhiệt  tình  dẫn  đến  hiệu  quả tốt. Trí tuệ có mặt ở trong lễ phép, khiến  cho  lễ  phép  dẫn  đến  thành công. Trí tuệ có mặt trong sự cẩn thận  thì  sự  cẩn  thận  sẽ  dẫn  đến thành công.

Cho nên, chữ  sáng  tạo  được sử  dụng  trong  điều  tuyên  thệ  thứ ba  này của  công  ty  FDI, có nghĩa người hành sự phải luôn luôn biết đối  diện  với  công  việc  bằng  trực giác của mình mà không phải bằng thói quen.

Như  vậy,  quý  vị  sẽ  hỏi  tôi  làm sao có khả năng sáng tạo, làm sao để  có  khả  năng  trí  tuệ.  Đức  Phật dạy,  “muốn  có  trí  tuệ  trước  hết  là mình  phải  biết  lắng  nghe  và  học hỏi  với  tâm  định  tĩnh”.  Bất  cứ  cái gì  mà  mình  thấy  hay  là  phải  để  ý ngay,  học  hỏi  ngay.  Không  phải công việc của mình, nhưng thấy nó hay là phải để ý, nghiên cứu và khi cần thiết là làm.