FDI nhận giấy khen của UBND Quận Tân Bình

Công ty FDI vui mừng nhận bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2020 do Uỷ Ban Nhân Dân Quận Tân Bình trao tặng.

Ngày 18/04/2022