Tiệc Tất Niên Đà Nẵng Ngày 7/1/2023

Văn phòng Công Ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I tại Đà Nẵng tổ chức chương trình tất niên ngày 7/1/2023 cùng sự tham gia của ban giám đốc, tổng kết hoặt động kinh doanh và chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui mới cùng F.D.I