Chúc mừng 20 năm thành lập công ty F.D.I

Điệu nhảy chúc mừng Hành trình 20 năm thành lập công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I do các nhân viên F.D.I thực hiện.