Chia sẻ FDI 20 năm(2003-2023) 1 chặng đường của CEO FDI Trần Thị Phượng Liên

Trong niềm vui kỹ niệm 20 năm thành lập FDI, CEO FDI Trần Thị Phượng Liên có đôi lời chia sẻ về nguyên nhân hình thành, phát triển và định hướng tương lai của FDI.