Tất niên VP FDI Đà Nẵng 2020

Tiệc Tất Niên FDI Đà Nẵng chia tay năm 2020 với đầy biến động , khó khăn nhưng mọi người cùng BGĐ công ty cùng nhau vượt qua các thách thức và vể đích.

Đồng phục mới 2021

Hôm nay ngày 30/11/2020 tất cả nhân viên FDI tại các văn phòng đều mặc đồng phục mới 2021…