You are here: HomeNEWS & EVENTSPháp Thoại HT Thích Thái Hòa

Chiêm Tinh Năm Mậu Tuất 2018

Quý vị nào có duyên cầm được bản chiêm tinh này, trong mùa xuân Mậu tuất, xin quý vị hãy mỉm cười với vận mạng của mình, qua các thiên can, địa chi và ngũ hành trong sự biến dịch vô cùng, vô tận giữa vũ trụ và con người; giữa con người và vũ trụ.

chiemtinh2018

Read more...

Giá trị & ý nghĩa cuộc sống con người - HT Thích Thái Hòa

sn-chilienNhân dịp sinh nhật 45 của đệ tử Phương Liên ( đệ tử Nhuận Pháp Nguyên)

 

Tại công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I

Read more...

Người Biết Bảo Vệ Mình

22-oct-12 2-21-20 pmPháp thoại: Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho nhân viên tại VP.FDI-Hà Nội, ngày 14-01-2015.
***
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin đại chúng giữ gìn trang nghiêm cho tâm được yên lắng để nghe pháp thoại. Quý vị cùng với tôi thực tập, theo dõi ba hơi thở vào và ra. 

Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào;
Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra.

Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm Giáp Ngọ, tức là ngày 14-01-2015, tại văn phòng FDI, Hà Nội. Tôi và thầy Từ Niệm được Ban Giám đốc và Ban Điều hành công ty FDI, Hà Nội mời đến đây để chia sẻ pháp thoại với đề tài “Người biết bảo vệ mình” đến toàn thể

nhân viên đang làm việc tại văn phòng FDI, Hà Nội này. Xin quí vị hãy lắng nghe !  Read more...

Phép Lạ Thành Công Trong Sự Nghiệp Kinh Doanh

HT Thích Thái Hòa giảng cho Ban Giám Đốc và nhân viên F.D.I. 

Tại Công ty F.D.I tại Hà Nội .Ngày 21-3-2014

Read more...

Âm Dương An Lạc

 

dia-tang-vuong-bo-tat

Pháp thoại: HT.Thích Thái Hòa giảng và khai thị cho quần chúng Phật tử và chư hương linh nhân mùa Vu Lan tại chùa Phước Huệ - TP.Bảo Lộc – Lâm Đồng – PL.2557 ngày 11-7-Quý Tỵ (17-8-2013)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cùng tất cả Phật tử nam nữ đang hiện tiền trong pháp hội hôm nay, xin quý vị hãy lắng nghe để cho pháp hội kỳ siêu bạt độ giải oan các anh linh, các hương linh, các vong linh được thành tựu tốt đẹp. Read more...

Con đường tự do và phát triển

 

conduongtudo   Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho nhân viên văn phòng FDI Hà Nội (vào ngày 31-3 năm 2015).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Mi Phật.

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2015 tại văn phòng FDI Hà Nội, Tôi xin chia sẻ pháp thoại đến với nhân viên văn phòng FDI với đề tài: Con đường tự do và phát triển.

Read more...

Bảo hộ và phát triển sự nghiệp của chúng ta

marketing summit 710px 710x399

Pháp thoại do Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng

tại văn phòng công ty FDI - Sài Gòn

Ngày 19 tháng giêng, năm Ất mùi (nhằm ngày 09/03/2015) Read more...

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam

thue2016
      Tax 2016
thue2015
      Tax 2015
thue2014
      Tax 2014
thue2013
       Tax 2013
thue2012
       Tax 2012