You are here: HomeNEWS & EVENTS
Chúc mừng sinh nhật Anh Nghĩa FDI ngày 16-05-2018

Trong không khí vui tươi chúc mừng sinh nhật Anh Nghĩa, người anh, người sếp thân yêu của ngôi nhà FDI thân thương, các bạn FDI vui tươi chuẩn bị sinh nhật, chúng em mọi người trong công ty FDI kính c...

Has no content to show! Has no content to show!

Support

Skype Chat fdinetwork
Ms. Abbie Uyen
fdinetwork@fdivn.com
0903 150 729
Skype Chat fdicrs109
Ms. Lisa Sang
fdicrs@fdivn.com
0989 987 723
Skype Chat fdi_fdicrs10
Ms. Rosy Hoa
fdicrs10@fdivn.com
0914 66 99 58
Skype Chat hph_fdicrs
Mr. Tom Bac
hphfdicrs@fdivn.com
0903245243
Skype Chat hph_fdicrs03
Mrs. Teresa Hau
hphfdicrs03@fdivn.com
090 2049567
Skype Chat han_fdicrs07
Mrs. Maria Giang
hanfdicrs07@fdivn.com
0988 975 479

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam

thue2016
      Tax 2016
thue2015
      Tax 2015
thue2014
      Tax 2014
thue2013
       Tax 2013
thue2012
       Tax 2012