agatator de genti

moveoff

Our Key Client

 

 

Hành Khúc F.D.I

Exchange Rate

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,335.00
 • EUR25,030.04
 • GBP29,033.68
 • HKD2,895.13
 • CHF23,163.74
 • JPY222.22
 • AUD17,013.80
 • CAD17,029.28
 • SGD16,402.82
 • THB656.02
 • NOK2,799.97
Giá vàng
 • SJC 99,99:3,610,000
Nguồn: VietPublic

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam